För att inte vår tennisbana skall förstöras och för att vi skall kunna underhålla tennisbana är det viktigt att alla som spelar, sköter tennisbanan och ser till att området runt tennisbanan är iordning!

Normalt bokas planen 1 timme i taget, men då det är låg belastning har vi för närvarnade inget bokningsystem igång.

För att spela skall man vara medlem, eller betala  50:- per timme eller pass.

Vi tennisbanan eller på DENNA LÄNK kan du läsa om hur du betalar!

 

 

 

Regler för tennisbanan!

 • Endast tennis får spelas på tennisbanan.
 • Banan får inte användas om den dammar och är torr! Då skall den vattnas innan spel!
 • Man bokar/spelar i 60 minuters intervall, med start varje hel timme. Cirka 10 minuter innan hel timme börjar ni med att borsta och eventuellt vattna banan i tid så ni är klara i samband med att ert pass är slut.
  Om ingen kommit 5 minuter efter hel timme är det OK att fortsätta spela!
 • Gå inte in på banan förrän de som spelar före er lämnar banan.
 • Förtäring av alkoholhaltiga drycker är inte tillåtna i samband med vistelse och spel på̊ FIK:s tennisbana.
 • Visa ett gott uppförande.
 • Inget spel får förekomma på̊ banan efter klockan 22 eller mörkrets inbrott.
 • Kasta allt skräp i soptunnan.
 • Banans skick ska behållas på̊ bästa sätt, därav är det inte tillåtet att gräva eller på̊ annat sätt försöka göra gropar eller missbruka banan.
 • Är banan lerig, mjuk eller blöt av pölar är det absolut förbjudet att utnyttja banan.
 • Skor med grova mönster, alternativt dobbar är absolut förbjudet att användas i samband med spel på̊ tennisbanan.
 • Ställ ut bevattningen på banan. Bevattningen startar automatiskt!
 • Lås banan efter att din speltid är slut.

 

 

Banskötsel

 

Bilden nedan visar ett bra sätt att sopa tennisbanan, det finns fler sätt, men det är viktigt att man sopar HELA bara och att man sopar för att behålla grusen på planen.

Hur man sopar en tennisbana

Linjerna skall sopas!

 

Alla stenar eller andra föremål som inte hör till underlaget, skall plockas bort! Ligger dessa kvar förstörs spelet, men framför allt tennisbana!

 

Sopor slängs i soptunnan!