Första dragningen 2014

Följande lotter har utfallit med vinst:
253, 190, 235, 280, 288, 85, 243, 30, 147, 216, 139, 218 och 112.

 

Andra dragningen i månadslotteriet 2014

Följande lotter utföll med vinst:
130, 317, 266, 76, 182, 280, 36, 228, 281, 6, 72, 55 och 192.

 

Tredje dragningen i månadslotteriet 2014

Följande lotter utföll med vinst:
87, 272, 40, 288, 141, 306, 237, 216, 148, 146, 91, 311 och 293.