Klubbstugan på Snälleröds idrottsplats är lämplig som sammanträdeslokal och sammankomster för upp till c:a 25 personer.

Vi hur även ut övriga utrymme på Snälleröds IP så som omklädningsrum och duschar. Fotbollsplan finns naturligtvis även att tillgå!

 

Created 5/21/2015 by Pär Rohlin
Modified 5/21/2015