Första dragningen 2015

Följande lottnummer har utfallit med vinst:

19, 78, 88, 101, 120, 133, 171, 179, 192, 205, 211, 245 och 307.

 

Andra dragningen 2015

Följande lotter har utfallit med vinst:

22, 36, 44, 52, 67, 96, 128, 173, 196, 213, 294, 306 och 311.

 

Tredje dragningen 2015

 

Följande lotter har utfallit med vinst:

7, 26, 44, 54, 98, 112, 118, 148, 150, 165, 223, 235 och 284.

 

Fjärde dragningen 2015

 

Följande lottnummer har utfallit med vinst

1, 15, 19, 25, 76, 77, 93, 115, 156, 183, 256, 306 och 313.

 

 

Created 5/24/2015
Modified 11/25/2015